مهندس محمد ماسوری

  • سمت مدیر  فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  • تخصص شبکه و زیرساخت  
  • تجربه 10+ سال
  • مدرک تحصیلی   مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

مهندس محمد ماسوری

مهندس محمد ماسوری

سمت : مدیر فناوری اطلاعات و فناوری های نوین

 

تجربه شخصی

در دنیای امروز کمتر سازمانی بدون فناوری اطلاعات قادر به پیمودن ادامه مسیر و رقابت است، تقریبا پشت هر میزی یک کامپیوتر قرار دارد و دور از تصور است که سازمانی را بدون سیستم‌های رایانه‌ای بپذیریم.

چنین می‌توان گفت که مدیریت مؤثر و کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها نقشی مستقیم در موفقیت سازمان‌ها در عملیات روزانه و همچنین دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. به طوری که امروزه مدیران فناوری اطلاعات در سازمان‌ها به یک سرپرست با نگاه کاملا عملیاتی محدود نشده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند در شکل‌گیری و تحقق اهداف و تصمیمات استراتژیک سازمان‌ها نقش ایفا کنند

مهارتهای حرفه ای

Cisco
70%
Mikrotik
95%
python
85%
virtualization
80%
Veem
100%
X