• اطلاعات پروژه
  • زمان راه اندازی مهر ماه ۱۴۰۲
  • هزینه راه اندازی چهارصد میلیارد تومان
  • تعداد پرسنل ۴۵ نفر
X