• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1359/12/25
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

مدرسه 15 کلاسه واقع در زمین نوربخش

کارفرما : سازمان نوسازی مدارس

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

X