• اطلاعات پروژه
  • تاریخ
  • کارفرما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
  • محل اجرا تهران
  • درصد پیشرفت 100 درصد
X