• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1365/05/02
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

ساختمان اصلی به متراژ 3000 مترمربع

سرویس بهداشتی 8 چشمه 62 متر مربع

تاسیسات مکانیکی و برقی

X