• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1385/09/26
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

ساختمان اصلی: 2295 مترمربع سرایداری: 65 مترمربع سرویس بهداشتی: 82 مترمربع نگهبانی: 7.25 مترمربع دیوارکشی دورو نما: 90 مترطول دیوارکشی یک رو نما: 70 مترطول محوطه سازی :1255 مترمربع حصارکشی : 112 متر طول

کارفرما : سازمان نو سازی مدارس

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
X