• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1363/12/04
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

اجرای کلیه عملیات سیویل، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان، تکمیل موتورخانه، کانال کشی ساختمان اصلی و اجرای تاسیسات

کارفرما : سازمان نو سازی مدارس

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان

نشا
نشا
نشا
نشا
نشا
X