• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1367/01/29
  • کارفرما سازمان صنایع دفاع
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

اجرای فونداسیون دو دستگاه سوله

دیوار چینی

کفسازی و نازک کاری سوله ها

X