• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/11/23
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه : احداث خوابگاه و سلف سرویس مجتمع نابینایان

مشخصات پروژه احداث خوابگاه و سلف سرویس مجتمع نابینایان

کارفرما : اداره کل نوسازی مدارس استان تهران 

وضعیت پروژه : خاتمه یافته 

تاریخ شروع پروژه : سال 1372 

مساحت ساختمان اصلی پروژه به متراژ 2500 متر مربع 

 سرایداری 81 مترمربع

سلف سرویس 600 مترمربع

دیوارسنگی با ارتفاع 8 متر به طول 250 متر

محوطه سازی 2500 مترمربع

خاکبرداری 17000 مترمکعب

سایر پروژه ها 

شرکت خرم راه ماهان 

 

X