• اطلاعات پروژه
  • تاریخ شروع پروژه 1372/11/23
  • کارفرما اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
  • درصد پیشرفت پروژه 100 درصد
  • محل اجرا تهران

شرح پروژه :

ساختمان اصلی به متراژ 2500

 سرایداری 81 مترمربع

سلف سرویس 600 مترمربع

دیوارسنگی با ارتفاع 8 متر به طول 250 متر

محوطه سازی 2500 مترمربع

خاکبرداری 17000 مترمکعب

X