کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات پروژه تاریخ شروع پروژه 1372/12/23 کارفرما دانشگاه شهید بهشتی درصد پیشرفت پروژه 100 درصد محل احداث استان تهران – تهران احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی  کارفرما : دانشگاه شهید بهشتی وضعیت پروژه : خاتمه یافته سایر پروژه ها  شرکت خرم راه ماهان [...]

ادامه مطلب

ساختمان بیمه ایران جوانرود

اطلاعات پروژه تاریخ شروع پروژه سال 1401 کارفرما شرکت بیمه ایران درصد پیشرفت پروژه خاتمه یافته محل احداث استان کرمانشاه ، جوانرود پروژه احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران شعبه شهرستان جوانرود پروژه احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران شعبه جوانرود  کارفرما : شرکت بیمه ایران  تاریخ شروع پروژه : 1401  درصد [...]

ادامه مطلب
X