خط مشی منابع انسانی

خط‌مشی منابع شرکت نشا ، رویکرد مدیریتی منابع انسانی مشارکتی و ارزش‌آفرین است که بر اساس اصول تغییر و تحول در محدوده “ماموریت‌ها”، “چشم‌اندازها” و “ارزش‌ها”ی شرکت نشا  اقتباس می‌شود.

♦ شرکت نشا ، فرآیند جذب و حفظ بااستعدادترین متخصصان این حوزه را که بطور مستمر طبق استانداردهای جهانی عمل می‌کنند، در اولویت قرار می‌دهد.
♦ در پرتو “خط‌مشی برابری سازمانی”، ما فضایی از انصاف، اخلاق، شفافیت، ایمنی، ثبات و فرصت‌های برابر را برای کارکنان خود در محل کار فراهم می‌نماییم که از برابری جنسیتی نیز حمایت می‌کند.
♦ در چارچوب خط‌مشی برابری و “خط‌مشی تنوع و شمول”، ما کاملا با عوامل تبعیض‌آمیز بر اساس ویژگی‌های فردی مانند جنسیت، مذهب، قومیت، زبان، سن، وضعیت تاهل، معلولیت، خواستگاه اجتماعی و عقاید سیاسی مخالف هستیم.
♦ تنبیهات انضباطی و کلیه نگرش‌ها و رفتارهایی که ممکن است کرامت انسانی را نقض کند، مانند تنبیه بدنی، فشار فیزیکی/روانی، استثمار کارکنان، تعصب، توهین، بدرفتاری، آزار و اذیت و خشونت، مردود هستند.
♦ شرکت نشا با آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود در خودداری از بکارگیری افراد زیر ۱۸ سال یا کودکان کار، طبق قوانین و مقررات عمل می‌نماید.
♦ شرکت نشا با توجه به اصول کاری خود، التزام دارد که ساعات کاری، از میزان مقرر در قوانین حقوقی به‌استثنای اضافه‌کاری طولانی برای بازه زمانی کوتاهی، بیشتر نشود.
♦ شرکت نشا  متعهد است که به‌طور مستمر، مهارت‌ها، دانش، تخصص، بهره‌وری و کارآمدی کارکنان خود را با ایجاد فضای پیشرفت شغلی و نوآوری مداوم، افزایش دهد. ما دوره‌های آموزشی مختلفی را برای کارکنان خود بر اساس نیاز آنها برگزار می‌کنیم و کارکنان تشویق می‌شوند که در دوره‌های آموزشی شخصی و فنی و حرفه‌ای مطابق با نیازهای خود برای پیشرفت، شرکت نمایند. از طریق برنامه‌های مدیریت استعداد و پیشرفت، هدف ما این است که کارمندان خود را قادر سازیم تا به‌طور مستمر خود را در راستای برنامه‌های شغلی خود بهبود بخشند و آنها را برای موقعیت‌های آینده آماده می‌کنیم.
♦ بر اساس سمت‌های سازمانی و شایستگی‌های کارکنان، ما منصفانه و حساس به اصول برابری، نظام پرداخت حقوق منصفانه و سازگار با شرایط رقابتی و بازار کار را مدنظر قرار می‌دهیم. تمام حقوق کارکنان مطابق با اصل دستمزد برابر برای کار یکسان، در نظر گرفته می‌شود.
♦ با بکارگیری یک سیستم ارزیابی عملکرد منصفانه، شفاف، فراگیر و برابری‌خواهانه، که دانش، خلاقیت، تجربه، تلاش، تعهد و رفتار را می‌سنجد، خروجی‌های این سیستم مبنای فرآیندهای پیشرفت و ترفیع را شکل می‌دهند.

X