رضا رمضانخانی

قائم مقام مدیر عامل

مریم سرتیپی

معاون اقتصادی و منابع انسانی

شاهین خلیلی

معاون مالی

احمد قدیانی

مدیر دپارتمان ساختمان

جعفر جلالی

معاون فنی

رضا کاظمی

آیت خورشیدوند

مشاور امور مالیاتی
محمد ماسوری مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیامک محمد حسینی

مدیر دفتر فنی

امیر ناجی خوئی

مدیر پیمانها و قرارداد ها

مصطفی خورشیدوند

مدیر اداری

حامد فولادی

مهندس ارشد
X