مهندس رضا رمضانخانی

قائم مقام مدیر عامل

مریم سرتیپی

معاون اقتصادی و منابع انسانی

شاهین خلیلی

معاون مالی

مهندس احمد قدیانی

مدیر دپارتمان ساختمان

دکتر جعفر جلالی

معاون فنی

رضا کاظمی

مشاو مالی و اقتصادی

مهندس آیت خورشیدوند

مشاور امور مالیاتی
مهندس محمد ماسوری مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس سیامک محمد حسینی

رئیس کارگاه

مهندس محمود بنده

مدیر پروژه

مهندس محمد پژمان

سرپرست برق و تاسیسات

مهندس فهام کربلایی

کارشناس دفتر فنی تاسیسات
مصطفی خورشیدوند

مصطفی خورشیدوند

مشاور توسعه و روشها

مهندس امیر ناجی خوئی

مدیر پیمانها و قرارداد ها

مهندس امیرحسین علوی نیا

کارشناس مکانیک

مهندس حامد فولادی

مهندس ارشد
X